• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Антибулінг

/Files/images/antibulng/изображение_viber_2021-10-05_14-29-31-720.jpg СХВАЛЕНО

педагогічною радою

протокол №1 від 31.08.2020

АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА

Відповідно до нормативних документів: Лист МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України щодо протидії булінгу», Лист МОНУ від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству і булінгу», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (Відомості Верховної Ради ( ВВР), 2019, №5, ст. 33), з метою створення безпечного освітнього середовища, забезпечення прав, свобод та інтересів дітей, на засадах ідей Нової української школи, запобігання випадкам булінгу (цькування) , Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 у своїй діяльності реалізує антибулінгову політику.

БУЛІНГ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення

створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

1. систематичність (повторюваність) діяння;

2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.Укриття факту булінгу педагогами розцінюється, як факт академічної недоброчесності. Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою. Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

Деякі вимоги до написання заяви:

Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо джерела її отримання:

Постраждалий чи свідок булінгу (цькування);

Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;

Достовірна інформація від інших осіб.

Як довго триває;

Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. У день подання заяви про випадок булінгу проводиться розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2. Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

– якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

– якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

4. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого:

– тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 2020-2021 н.р.

Діагностичний напрям роботи Термін проведення Виконавець
1 Анкета «Що ти знаєш про булінг» для учнів 5-9 класів. 25.11.-10.12.20 ЗДВР, психолог
2 Індивідуальна діагностика за запитом 25.11.-10.12.20 Психолог
Просвітницький напрям роботи
1 Інформаційні матеріали для батьків, учнів та педагогічного колективу «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 25.11.-10.12.20 ЗДВР, психолог
2 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» для учнів 25.11.-10.12.20 ЗДВР, класні керівники
3 Тренінгове заняття «Формування навичок ненасильницької комунікації між учасниками освітнього процесу як одна з умов створення у закладі безпечного освітнього середовища.» 25.11.-10.12.20 ЗДВР
4 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» для педагогічних працівників 25.11.-10.12.20 ЗДВР
Консультативний напрям роботи
1 Надання допомоги в проблемних ситуаціях учням, батькам, педагогам. 25.11.-10.12.20 Психолог
2 Індивідуальні бесіди «Запобігання булінгу в шкільному середовищі» (за запитом) 25.11.-10.12.20 Психолог
Превентивний напрям роботи
1 Година спілкування з показом презентації на тему: «Шкільний булінг» та «Життя без насильства» 25.11.-10.12.20 Класні керівники 5-6 класів
2 Виховні бесіди «Що таке булінг? Правова відповідальність» 25.11.-10.12.20 Класні керівники 7-8 класів
3 Бесіда на тему: «Стоп булінг» та ознайомлення з законодавчими актами 25.11.-10.12.20 Класні керівники 9 класів
4 Година спілкування «Що таке булінг?» 25.11.-10.12.20 Класні керівники 3-4 класи
5 Робота відеозалу. Перегляд відео щодо запобігання випадків кібербулінгу 25.11.-10.12.20 Учителі інформатики 5-9 класи
6 Рольова гра «Давайте дружно жити» 25.11.-10.12.20 Класні керівники 1- 2 класів
7 Профілактична бесіда «Спілкування між однолітками» 25.11.-10.12.20 Вихователі 1-3 класи
8 Виготовлення інформаційних плакатів «Зупинимо булінг разом» 25.11.-10.12.20 5-9 класи
9 Перегляд відеороликів «Як відомі люди пережили булінг у дитинстві» 25.11.-10.12.20 ЗДВР, 7-9 класи
10 Засідання дебатного клубу «Оратор» на тему « Булінг – порушення прав чи дитячі пустощі» 25.11.-10.12.20 ЗДВР

Протидія булінгу

Безпечне освітнє середовище - дієвий інструмент з подолання шкільного цькування!

Основними ідеями сучасної освіти, що підтримуються і поширюються Міжнародною організацією ЮНІСЕФ, є ідеї забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.

Вже ні для кого не таємниця, що суспільний запит спрямований на школу, яка є не тільки місцем, де дітей навчають, а, насамперед, простором для їхнього повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих людей. Такий омріяний навчальний заклад можливий лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей.

Реформа освіти в Україні набирає обертів. З огляду на процес децентралізації влади, перед територіальними громадами постає питання і управління освітою. Створення ефективної системи освіти є завданням складним і надзвичайно відповідальним. Тому для освітян важливо мати дієвий інструментарій для цієї роботи, зорієнтований на безпечну взаємодію дітей і дорослих в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Насильство в школі є, нажаль, досить розповсюдженим в наш час. Дуже важливо щоб учні, їх батьки та вчителі були проінформовані про це негативне явище, як його виявити, як з ним боротися та, головне, як його уникнути.

Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, стусани з боку одного або групи учнів щодо однокласника або однокласниці – є ознаками нездорових стосунків, які можуть привести до цькування – регулярного, повторюваного день у день знущання. Регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної шкоди стало об’єктом уваги науковців та педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й отримало спеціальну назву – булінґ.

Булінґ (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» – задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини.

За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в Україні, так чи інакше зазнавав булінґу в школі, потерпав від принижень і насміхань: 10% – регулярно (раз в тиждень і частіше); 55% – частково піддаються знущанню зі сторони однокласників; 26% – батьків вважають своїх дітей жертвами булінґу.

Булінг, телефони довіри

Дитяча лінія - 116111 або 0800500225 (з 12.00 до 16.00);


Гаряча телефонна лінія щодо булінгу - 116000;


Гаряча лінія з питань запобігання насильству - 116123 або 0800500335;


Уповноважений Верховної Ради з прав людини - 0800501720;


Уповноважений Президента України з прав дитини - 0442557675;


Центр надання безоплатної правової допомоги - 0800213103;


Національна поліція України - 102.


Практично в кожному класі є учні, які стають об’єктами глузувань та знущань, а також агресори, які є ініціаторами булінґу.

Найчастіше цькування ініціюють надмірно агресивні діти, які люблять домінувати, бути «головними». Принижуючи інших, вони підвищують власну значимість. Нерідко це відбувається через глибокі психологічні комплекси кривдників. Можливо вони самі переживали приниження або копіюють ті агресивні й образливі моделі поведінки, які є в їхніх сім’ях.

Найчастіше жертвами булінґу стають діти, які мають:

 • Фізичні вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення рухового апарату фізично слабкі.
 • Особливості поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні.
 • Особливості зовнішності – руде волосся, веснянки, мають надмірну худорлявість чи повноту.
 • Недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками.
 • Страх перед школою: неуспішність у навчанні часто формує у дітей негативне ставлення до школи, страх відвідування певних предметів, що сприймається оточуючими як підвищена тривожність, невпевненість, провокуючи агресію.
 • Відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти).
 • Деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія (порушення письма), дислексія (порушення читання).
 • Знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні.
 • Високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення.

Форми та види булінґу

Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, прагнуть принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими формами булінґу є:

 • Словесні образи, глузування, обзивання, погрози.
 • Образливі жести або дії.
 • Залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити чи не зробити.
 • Ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри, бойкот.
 • Вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви.
 • Фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження).
 • Приниження за допомогою мобільних телефонів та Інтернету (СМС-повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі в чатах і т.д.), розпускання чуток і пліток.

Види булінґу можна об’єднати в групи словесного (вербального), фізичного, соціального (емоційного) та електронного (кібербулінґ) знущання, які часто поєднуються для більш сильного впливу.

70% знущання відбувається словесно: принизливі обзивання, глузування, жорстока критика, висміювання та ін. На жаль, кривдник часто залишається непоміченим та непокараним, однак образи не залишаються безслідними для «об’єкта» приниження.

Фізичне насильство найбільш помітне, однак складає менше третини випадків булінґу (нанесення ударів, штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей жертви та ін.).

Найскладніше зовні помітити соціальне знущання – систематичне приниження почуття гідності потерпілого шляхом ігнорування, ізоляції, уникання, виключення.

Сьогодні набирає обертів кібербулінґ. Це приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету. Діти реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії, тощо.

Наслідки шкільного насилля

Жертви булінґу переживають важкі емоції – почуття приниження та сором, страх, розпач і злість. Булінґ вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, спричиняючи:

 • неадекватне сприйняття себе – занижену самооцінку, комплекс неповноцінності, беззахисність;
 • негативне сприйняття однолітків – відсторонення від спілкування, самотність, часті прогули в школі;
 • неадекватне сприйняття реальності – підвищену тривожність, різноманітні фобії, неврози;
 • девіантну поведінку – схильність до правопорушень, суїцидальні наміри, формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності.

ВАЖЛИВО! Не залишайте цю ситуацію без уваги. Якщо дитина не вирішила її самостійно, зверніться до класного керівника, а в разі його/її неспроможності владнати ситуацію, до завуча або директора школи. Найкраще написати і зареєструвати офіційну заяву, адже керівництво навчального закладу несе особисту відповідальність за створення безпечного і комфортного середовища для кожної дитини.

Якщо вчителі та адміністрація не вирішила проблему, не варто зволікати із написанням відповідної заяви до поліції.

Що можуть зробити вчителі

Вирішальна роль у боротьбі з булінґом у школі належить вчителям. Але впоратися з цією проблемою вони можуть тільки за підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій. Для успішної боротьби з насильством у школі:

Всі члени шкільної спільноти повинні прийти до єдиної думки, що насильство, цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні домагання, і нетерпимість в школі є неприйнятними.

Кожен повинен знати про те, в яких формах може проявлятися насильство і цькування і як від нього страждають люди. Вивчення прав людини і виховання в дусі миру повинно бути включено в шкільну програму.

Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки в класі, а потім загальношкільні правила. Правила повинні бути складені в позитивному ключі «як треба», а не як «не треба» поводитись. Правила мають бути зрозумілими, точними і короткими.

Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його можливі наслідки, а не на особистість порушника правил.

Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, образливі слова є неприпустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку, припинити знущання) та більш суворою при повторних випадках агресії.

При аналізі ситуації необхідно розібратися в тому, що трапилося, вислухати обидві сторони, підтримати потерпілого і обов'язково поговорити з кривдником, щоб зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не повторилося. До такої розмови варто залучити шкільного психолога.

В залежності від тяжкості вчинку, можна пересадити учнів, запропонувати вибачитися, написати записку батькам або викликати їх, позбавити учня можливості брати участь у позакласному заході.

Учням треба пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні захистити жертву насильства і за необхідності покликати на допомогу дорослих.

Необхідно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства, щоб учні не боялися цього робити. Ці механізми повинні забезпечувати учням підтримку і конфіденційність, бути тактовними.

Для успішного попередження та протидії насильству необхідно проводити заняття з навчання навичкам ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

Відповідальність, яка чекає на кривдника

Адміністративна відповідальність. За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

 1. Зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.
 2. Попередження.
 3. Догана або сувора догана.
 4. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років деяких адміністративних правопорушень (наприклад, дрібне викрадення чужого майна, стрільба з вогнепальної або пневматичної зброї, злісна непокора законному розпорядженню поліцейського, дрібне хуліганство), вони підлягають відповідальності на загальних підставах.

Зокрема, за вчинення дрібного хуліганства особою віком від 16 до 18 років на неї може бути накладено одне із стягнень: штраф, громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт.

Якщо особа вчинила дрібне хуліганство у віці від 14 до 16 років до відповідальності у виді штрафу буде притягнуто її батьків.

Кримінальна відповідальність, за загальним правилом настає з 16 років, але за окремі види злочинів, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності і з 14 років (наприклад умисне вбивство, умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, крадіжку, грабіж, розбій, хуліганство).

У разі, якщо неповнолітній вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, щиро розкаявся та має бездоганну поведінку на момент постановлення вироку до нього можуть бути застосовані такі примусові заходи виховного характеру:

 1. Застереження.
 2. Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього.
 3. Передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання.
 4. Покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків.
 5. Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.

В інших випадках неповнолітні відповідають за злочин на загальних підставах, у тому числі до них може бути застосовано такі види покарань: штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк

Насильство в школі – проблема школи ХХІ століття, проблема, яку потрібно вирішувати, та про яку ми не можемо не говорити сьогодні.

Сподіваємося, що запропонована сторінка стане у пригоді усім тим, хто шукає дієвий шлях для створення безпечного освітнього простору, у якому не має місця порушенню прав дитини!

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 2021/2022 навчальному році

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу (цькування)
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» До 31.08 Доні А.І.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» До 07.09 Доні А.І.
3 Наради з питань профілактики булінгу (цькування): · з педагогічнимипрацівниками; · з технічнимперсоналом. Серпень Вересень Доні А.І.
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Доні А.І. Сліпченко А.А. класні керівники
6 Створення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Доні А.І. Скок К.О.
7 Підготовка інформаційного бюлетню з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Доні А.І.
8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень Сліпченко А.А.
9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Сліпченко А.А.
10 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Доні А.І.
11 Інформаційна акція для учнів 7-8 класів за участю представників поліції Грудень Доні А.І.
12 Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Доні А.І. Сліпченко А.А.
Робота з працівниками школи
13 Проведення навчальних нарад для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Осінні канікули Голови МО
14 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з педагогічними працівниками та технічним персоналом Листопад Доні А.І.
15Тренінгове заняття для вчителів по формуванню стресостійкості «Безпечний простір» Зимові канікули Сліпченко А.А.
16 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Сліпченко А.А.
17 Консультування класних керівників адміністрацією закладу з проблемних ситуацій Впродовж навчального року Доні А.І. Сліпченко А.А.
Робота з учнями
18 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники, запрошені спеціалісти Доні А.І.
19 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники 1-4 класів
20 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень вихователі ГПД
21 Тиждень толерантності Листопад Сліпченко А.А.
22 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Розкажи про насильство» Грудень вихователі ГПД
23 Загальношкільна інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень Доні А.І. Сліпченко А.А. Класні керівники 1- 9
24 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Сліпченко А.А.
25 Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, вихователі ГПД
26 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг» Лютий Класні керівники, вихователі ГПД
27 Конкурс плакатів проти насильства «StopBulling» в раках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» Листопад Грудень Доні А.І. Класні керівники
28 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет». Березень Сліпченко А.А. Учні «групи ризику»
29 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» до Дня гендерної рівності Листопад Класні керівники.
30 Бесіди учнів щодо протидії булінгу з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Доні А.І.
31 Бібліотечні уроки «Ми – проти булінгу» Впродовж року Конопацька О.Є.
Робота з батьками
32 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу в учнівському середовищі» Жовтень Адміністрація школи, класні керівники
33 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Доні А.І. Сліпченко А.А.
34 Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники
35 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року Сліпченко А.А. класні керівники
36 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Класні керівники Сліпченко А.А.
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
37 Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
38 Анонімне анкетування учнів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень Адміністрація школи Сліпченко А.А.
39 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація школи, класні керівники
40 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий Адміністрація школи, залучені спеціалісти Сліпченко А.А.
41 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти Щомісяця Сліпченко А.А. Доні А.І.
42 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень- червень Сліпченко А.А. Доні А.І.

Директор школи Ю.О.Токарєв

/Files/images/antibulng/изображение_viber_2021-09-15_08-21-41-794.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 71