• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів закладу

Сучасний світ складний і швидкозмінний. Дитині сьогодні недостатньо дати лише знання. Ще більш важливо пов’язати знання та вміння з ціннісними орієнтирами учня, сформувати його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті. Як наслідок, учні повинні мати низку сформованих характеристик, зокрема:

 • опанування навичками навчальної діяльності, упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність дисциплінованість;
 • мотивація досягнення успіху, уміння слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю;
 • опанування навичками навчальної діяльності, упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність дисциплінованість;
 • мотивація досягнення успіху, уміння слухати і чути, критично мислити і мати почуття самоконтролю;
 • на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоєння загальноосвітніх програм з усіх предметів шкільного навчального плану;
 • опанування системою розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);
 • оволодіння основами комп’ютерної грамотності;
 • сформованість навичок культури поведінки і мови, основ особистої гігієни і здорового способу життя;
 • знання своїх громадянських прав і вміння їх реалізувати;
 • уміння оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей тощо.

Тож головної метою школи на даному етапі розбудови системи освіти колектив вбачає створення сприятливих умов для формування особистості, яка усебічно розвинена, здатна до критичного мислення, патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини, це - інноватор, який здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 протягом багатьох років є однією з найбільших шкіл міста. На кінець 2020-2021 навчального року в школі навчалося 583 учні, з них 68 учнів в класах з заочною формою навчання.

Протягом року у школі працювало 8 початкових класів і 10 середніх класів – усього 18 класів з середньою наповнюваністю 29 учнів, 6 класів з заочною формою навчання та 2 групи продовженого дня.

Школа тісно співпрацює з комунальними дошкільними навчальними закладами №12 та №14 та ліцеєм «Інсайт», який надає освітні послуга за математичним та правовим профілями. З метою допрофільної підготовки учнів та формування у школярів належного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжнародного дослідження якості освіти PISA школа готує учнів до поглибленого вивчення математики шляхом викладання факультативного курсу з математики для учнів 9 –х класів.

Сучасний розвиток мультимедійних засобів масової комунікації обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий досвід спілкування і співіснування. З метою формування культури використання медіа, розвитку творчих та комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки для учнів 8-х класів впроваджено курс «Основи медіаграмотності».

Одним із основних завдань сучасної школи є формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них – доброта, любов до ближніх, повага до навколишніх. Систематичне духовно-моральне виховання діти дістають у школі. Зміст і завдання його визначаються любов`ю до Батьківщини, колективізму і непримиренності до порушень громадського обов`язку. З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, у 2-4 класах ведеться гурток, а у 5-9 класах курс за вибором "Основи християнської етики".

Протягом 2020-2021 н.р. школа над методичним питанням «Використання сучасних освітніх інструментів в процесі формування освічених, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів здатних до інновацій». Організація методичної роботи у школі ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Основними завданнями методичної роботи були:

· здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

· забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти

· забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 1-3-х класів у початковій школі відповідно до Концепції НУШ та учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня.

· оптимізація системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

· вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

· оптимальне використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

· реалізація змісту нових освітніх стандартів.

· формування інформаційно - навчального середовища .

· застосування сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в освітньому процесі.

· розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці.

З початку 2018-2019 навчального року у школі запрацювала реформа Нової української школи. В рамках реалізації Концепції НУШ вчителями 1-3-х класів протягом цього часу здійснювався інтегрований підхід до навчання, проводилися ранкові зустрічі та було створено комфортне освітнє середовище для учнів початкової школи: придбано індивідуальні комплекти меблів для кожного учня, забезпечено дидактичними навчальними матеріалами та підручниками, облаштовано осередки навчання та відпочинку, придбано комп’ютери та принтери, пристрій для ламінування навчальних матеріалів тощо. Також у рекреації другого поверху облаштовано ігровий осередок для найменших школярів. Шляхом участі нашого освітнього закладу в грантовому проєкті «Моя школа», школа отримала кошти на придбання настільних ігор, модульного м’якого конструктора, здійснила енергоефективне освітлення кабінетів початкової школи.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти організовано 3 інклюзивних класи, в яких навчається 4 учнів з ООП, 2 учнів за заявою батьків, здобувають освіту за сімейною формою.

Одним з пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва. Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базується на психології успіху дитини. У школі створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями. Дана робота неможлива без глибокого наукового, психологічного, педагогічного супроводу.

Для розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей забезпечено участь учнів у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцик, Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Осінь - 2020» та «Всеосвіта Весна - 2021», Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» та міському онлайн-конкурсі «Юний інтелектуал»

Результатами такої участі є І місце у Всеукраїнському відкритому марафоні з української

мови імені Петра Яцика, а також І та ІІ місце у міському онлайн-конкурсі «Юний

інтелектуал».

Про ефективну роботу з обдарованими учнями свідчать перемоги в інших конкурсах:

· І місце в обласному турі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули-2020», номінація «Так, я люблю Україну»

· ІІ місце у Міжнародний літературний конкурс «Україна в барвах слова» до Дня української писемності, номінація «Поезія»

· Диплом лауреата І ступеня у конкурсі художнього слова «Поетична зірка» в рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Мистецька феєрія»

· ІІ та ІІІ місце у ХХІІ Всеукраїнському онлайн-конкурсі Шевченківської поезії «Заповіт-2021»

· ІІІ місце у Міському конкурсі творів «Здоровим бути модно»

Постійно, близько 70% учнів школи беруть участь в інтерактивних конкурсах: «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник»,«Санфлауер», «Бобер», «Грінвіч», «Патріот», «Левеня», «Геліантус». Це самостійне виконання різнорівневих тестових завдань з предметів різного напрямку, яке дає змогу невимушено готуватися до ДПА та ЗНО та об’єктивно оцінити власні можливості. Протягом року забезпечено участь у інтерактивних конкурсах наступну кількість учнів:

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер - 2020» - 63 учні,

Конкурс з англійської мови «Грінвіч» - 81 учень,

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» - 5 учнів,

Всеукраїнський пізнавальний конкурс «Я - Людина» - 32 учні,

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 21 учень,

Всеукраїнський національно – патріотичний конкурс «Ми – Патріоти України» - 15 учнів,

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» - 40 учнів,

ХІ Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» - 19 учнів,

Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 3 учні.

Всеукраїнська дистанційна олімпіада «Всеосвіта Осінь - 2020» - 71 учень ,

Всеукраїнська дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна - 2021» - 17 учнів,

Інтернет-олімпіада «На Урок» - 95 учнів

Одним з показників роботи школи є моніторинг навченості учнів.

Якість навчальних досягнень учнів протягом 2016-2021 навчальних років була наступною:

Навчальний рік Високий Достатній Середній Низький Якість знань
2016-2017 н.р. 10% 35% 50% 5% 45%
2017-2018 н.р. 9% 35% 50% 6% 44%
2018-2019 н.р. 9% 33% 52% 6% 44%
2019-2020 н.р. 8% 32% 54% 6% 40%
2020-2021 н.р. 5% 32% 53% 10% 37%

Слід зазначити, що із впровадженням стандартів Нової української школи у 2018-2019 н.р. оцінювання учнів із бального перейшло у вербальне, що унеможливило здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів. Через те, що показники якості знань учнів початкової школи традиційно вищі за показники учнів основної школи, то, відповідно, спостерігаємо поступове зниження якості знань учнів школи. Адміністрацією закладу та педагогічними працівниками постійно проводиться аналіз ситуації та здійснюється пошук шляхів її покращення.

Вимушене дистанційне навчання вже другий рік стає викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Для забезпечення дистанційної форми навчання школярів в умовах карантину та створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу педагогічні працівники перейшли на використання платформи Google Classroom, що дало можливість створити навчальні курси, проводити онлайн-уроки, ділитися освітніми матеріалами, створювати власні завдання для учнів, перевіряти рівень засвоєння знань та відслідковувати прогрес успішності кожного. З метою допомогти вчителям керувати навчанням та створювати інтерактивні заняття, протягом вересня - листопада проведено ряд навчальних тренінгів та майстер-класів, а з учнями та батьками індивідуальні консультації.

Велику роль у роботі закладу також відіграє атестація педагогічних кадрів, тому що вона є підсумком досягнень педагогів. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів школи.

Напередодні нового навчального року щорічно розробляється річний план виховної роботи школи, плани національно-патріотичного, родинного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи. На основі цих планів класними керівниками складається виховний план роботи для кожного окремого класу. Таким чином враховуються як критерії Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», так і особливості кожного класу і кожного окремого учня. Система виховних заходів включає у себе проведення календарних, традиційних шкільних свят, конкурсів, реалізацію проектів, проведення акцій, участь у міських, обласних та Всеукраїнських заходах. Ці заходи охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо – естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне тощо.

Адміністрація школи, класні керівники постійно мотивують учнів до участі у Всеукраїнських, обласних, міських та шкільних конкурсах, фестивалях, олімпіадах та спартакіадах. Щорічно учасники конкурсів досягають високих результатів, стають переможцями та дипломантами великої кількості конкурсів. У 2020-2021 навчальному році маємо наступні результати:

Міський етап Всеукраїнських онлайн-змагань «Ми активні, сильні, дужі і до спорту не байдужі» - ІІ місце та баскетбол - І місце, Шевченко Володимир , учень 9-А класу (вчитель: Колісниченко О.В)

ХХІV Обласний конкурс української патріотичної пісні “Червона калина 2020” - ІІІ місце Шацило Поліна, учениця 8-Б класу, вихованка шкільного вокального гуртка «Веселковий передзвін» (керівник: Букорос О.В.)

Міський дитячий конкурс «Палітра творчості» - І місце, Габер Серафима, учениця 6-А класу (керівник: Савченко О.О.)

Міський етап обласного конкурсу читців-декламаторів «Поетична пристань» - ІІ місце, Умрихіна Зоряна, учениця 9-А класу, вихованка шкільного театрального гуртка «Софіти» (керівник: Доні А.І.)

XXII Всеукраїнський конкурс читців Шевченківської поезії “Заповіт-2021”- ІІ місце у середній віковій категорії Чернявський Микита, учень 7-А класу, вихованець шкільного театрального гуртка «Софіти» та ІІІ місце Умрихіна Зоряна, учениця 9-А класу, вихованка шкільного театрального гуртка «Софіти» (керівник: Доні А.І.)

Всеукраїнський конкурс читців поезії Лесі Українки "Лісова пісня-2021" - ІІІ місце шкільний театральний гурток «Софіти» (керівник: Доні А.І.)

Міський конкурс "Юний інтелектуал-2021"- І місце Жарнов Андрій учень 3-А класу (вчителі: Стібіш Н.В., Мельник Т.В.) та ІІ місце Білецька Юліанна учениця 4-Б класу (вчителі: Юдова В.М., Мельник Т.В.)

Міський етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!» - І місце Вітушко Аліна, учениця 1-А класу ( вчитель: Жаврід Л.А.), І місце Заворотній Дмитро, учень 5-А класу (вчитель: Кострубська Т.В.), ІІ, ІІІ місце Кубраков Костянтин, учень 9-А класу (вчитель: Онищенко Н.В.)

Міський конкурс «Здоровим бути модно» - ІІІ місце, Умрихіна Зоряна, учениця 9-А класу ( вчитель Савченко О.О.)

Міжнародний літературний конкурс "Україна в барвах слова" - ІІ місце в номінації "Поезія" - Руденко Ольга, учениця 7-А класу(вчитель: Руденко С.І.)

Конкурс художнього слова "Поетична зірка" в рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв "Мистецька феєрія" - І місце, Руденко Ольга, учениця 7-А класу(вчитель: Руденко С.І.)

Обласний тур Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу "Творчі канікули 2020 - І місце, Руденко Ольга, учениця 7-А класу(вчитель: Руденко С.І.)

Також протягом навчального року учні разом із старшими наставниками вчителями активно брали участь у різних проєктах, конкурсах, акціях: Всеукраїнський проєкт «Мішечок» (керівники: Червякова Т.М., Доні А.І.); вихованці театрального гуртка «Софіти» долучилися до Всекраїнського флешмобу #_Вітаю_Ліну_Костенко ( керівник: Доні А.І.); учні школи взяли активну участь у онлайн-конкурсі малюнків "Зупинемо туберкульоз разом!"(вчителі: Стібіш Н.В.. Юдова В.М., Жаврід Л.А., Харланович Н.Г.); наша школа долучилася до обласної онлайн-акції «Поєднані» до Дня Збройних Сил України (керівники: Шпичка Г.В., Доні А.І.), а також взяла участь у конкурсі учнівських та студентських робіт на тему «Їх подвиг навік збережуть наші серця» (до 76-ої річниці Великої Перемоги) (керівники: Мельник Л.А., Доні А.І.), а загін ЮІР «Дорожній патруль» створив відео «Вийди із сутінок. Стань помітним на дорозі!» для Всеукраїнського конкурсу в рамках національного проєкту «Безпечна країна» (керівник: Доні А.І). Взяли участь у Обласному конкурсі творчих і наукових робіт «Мрію словом я торкнутись серця…», Всеукраїнському мистецькому фестивалі «Багряна Леся – квітне у віках» (театральний гурток «Софіти»), у XVIII конкурсі українського гумору та сатири «Сміхослов» (театральний гурток «Софіти»), конкурсі описів матеріалів експозицїї «Вітання землякам з Канади»(вчителі англійської мови), у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти!», обласному конкурсі дитячого малюнку «Як я захищатиму Батьківщину», а також підтримали міську акцію до Дня Збройних сил України.

Безпека життєдіяльності. Відповідно до частини другої статті 30 Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), з метою профілактики травматизму в закладах освіти та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 53 Закону України «Про освіту», статей 13, 14, 30 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України в школі проводяться відповідні заходи та видаються відповідні накази.

Усі класні керівники проводять в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, профілактики інфекційних захворювань, обережного поводження з невідомими знахідками, бродячими тваринами. «Правила безпеки вивчай! В життя біду ніколи не впускай!» під таким гаслом пройшов тиждень безпеки життєдіяльності у Вознесенській ЗОШ І-ІІІ ст.№6 з 09.03 по 19.03.2021. Класні керівники 1- 4 класів провели виховні заходи з протипожежної та техногенної безпеки, вчителі основ здоров’я разом із учнями 5-7 класів відповідали на запитання вікторини на знання правил безпечної поведінки, а для учнів 8-9 класів пройшов конкурс «Знавців правил безпеки» . Цікаво та інформативно відбувся конкурс та виставка малюнків з даної теми. Вихованці театрального гуртка "Софіти" для учнів початкової школи підготували театралізований виступ "Стань на перешкоді біді!". Агітбригада "Запальні дівчата" всіх ознайомила із правила безпечної поведінки у побуті, при пожежі та інших надзвичайних ситуаціях.

З 17 по 23 травня у школі проходив Тиждень безпеки дорожнього руху. Проведено з дітьми виховні заходи, де розглянуті основні вимоги Правил дорожнього руху щодо їх виконання пішоходами, під час керування дозволеним вело-мототранспортом, в якості пасажира та інше. Проведено з учнями цільові інструктажі, про що зроблено записи у відповідний журнали. Попереджено батьків про небезпеку під час переходу дітьми вулиць з інтенсивним рухом транспорту, про місця та правила їх переходу. Шкільний загін ЮІР «Дорожній патруль» створив відео «Вийди із сутінок. Стань помітним на дорозі!» для Всеукраїнського конкурсу в рамках національного проєкту «Безпечна країна».

Заступником директора з виховної роботи Доні А.І. щочверті перевіряється стан ведення журналів реєстрації інструктажів. При перевірці виявлено, що всіма класними керівниками журнали ведуться належним чином, усі необхідні інструктажі з учнями проводяться вчасно. Також систематично проводяться бесіди з учнями щодо ціннісного ставлення до себе, які фіксуються у робочому зошиті класного керівника та класних журналах.

З метою формування в учнів активної життєвої позиції, розвитку лідерських якостей у школі сформовано орган учнівського самоврядування Сенат. Це добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності та демократизму. Основні напрямки діяльності Сенату – це робота комісій: навчальної, дисципліни і порядку, з питань культури і відпочинку, прес-центру. Вони допомагають в організації навчального процесу в школі, ведуть облік відвідування, організовують чергування по школі, роботу творчих гуртків, вечори відпочинку, виставки художньої творчості школярів.

Члени «Сенату» були активні у проведенні всіх шкільних заходів, у зйомці різноманітних тематичних відео, створення фотозон, участі у акціях, марафонах, онлайн-зустрічах тощо. Активно, цікаво, творчо пройшов у школі День самоврядування.

У 2020-2021 навчальному році почала активно діяти шкільна офіційна сторінка у соціальній мережі facebook, (https://www.facebook.com/vozschool6) вся виховна робота школи постійно оприлюднюється.

У системі виховної роботи школи важливим напрямком є робота щодо поліпшення становища дітей із соціально вразливих категорій. З питань соціального захисту у школі ведеться та зберігається необхідна документація, а саме: соціальний паспорт школи, соціальний паспорт кожного класу, рішення виконкому на встановлення опіки, акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Щорічно, на початку навчального року, розробляються управлінські рішення та видаються накази по соціальному захисту дітей. У 2020-2021 навчальному році в школі було поновлено соціальний паспорт установи. У річному плані роботи школи визначено систему заходів щодо забезпечення соціальної підтримки учнів пільгових категорій.Щомісячно класні керівники надають консультативну допомогу опікунам щодо організації навчання і виховання дітей. Опікуни мали нагоду у вересні та травні місяці зустрітися з адміністрацією та психологом школи, висловити свої проблеми та побажання щодо подальшої роботи з цією категорією учнів.

У 2020-2021 навчальному році дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування було надано допомогу у сумі 240 гривень із фонду всеобучу.

Забезпечено одноразове гаряче харчування для усіх учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії 5-9 класів у І семестрі та пільгових категорій з 1- 9 клас у ІІ семестрі.

Наприкінці навчального року адміністрація Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 активно долучилася до процесу розробки Стратегії розвитку закладу освіти. Заступники директора з навчально-виховної роботи пройшли курси підвищення кваліфікації з даного питання та склали план дій. У 2021-2022 році планується сформувати та затвердити цей важливий для нашого закладу стратегічний документ.

Враховуючи Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, адміністрацією школи було проведено самооцінювання освітньої та управлінської діяльності закладу освіти. Отримані результати є суб’єктивною думкою, оскільки до участі не було долучено інших учасників освітнього процесу.

Самооцінювання було здійснено за 4-ма основними напрямками:

Напрям оцінювання 1. Освітнє середовище закладу освіти:

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання результатів навчання

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Враховуючи отримані результати , з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників освітнього процесу в наступному навчальному році Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 визначає пріоритетні напрямки розвитку:

1. Виконання законотворчих та нормативних документів, спрямованих на розвиток системи освіти, підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

_ розроблення та затвердження Стратегії розвитку закладу освіти;

¾ підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

¾ приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог Законодавства;

¾ організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

¾ створення відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти Системи оцінювання їх навчальних досягнень;

¾ спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання;

¾ виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів з урахуванням компетентнісного підходу до процесу виховання;

¾ активізація участі батьків у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільної діяльності педагогів та батьків;

¾ забезпечення соціального захисту всіх учасників освітнього процесу.

2. Створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення здоров'я:

¾ дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;

¾ створення умов для рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими потребами шляхом організації інклюзивного навчання;

¾ створення умов для дистанційного та змішаного навчання в умовах карантину для усіх здобувачів освіти;

¾ оптимізація роботи психологічної служби у навчальному закладі по створенню умов для реалізації просвітницько-профілактичних програм, спрямування роботи на формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах;

¾ забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

¾ формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

¾ активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб дітей пільгових категорій та учнів девіантної поведінки;

3. Забезпечення реалізації державних стандартів освіти:

¾ впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

¾ підвищувати ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;

¾ налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками, працівниками закладу освіти, на засадах партнерства, взаєморозуміння та взаємоповаги;

¾ забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію дитини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

¾ сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та допрофільного навчання;

¾ формування в учнів та вихованців навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих;

¾ орієнтація змісту науково-методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів із питань проектування та організації сучасного уроку та забезпечення якості освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 169